ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

              เมื่อ 8 พ.ค.61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ โดย พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึก ให้การบริการทางด้านการเงินและด้านการบริการต่างๆพร้อมมอบไม้เท้าแก่ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ และกล่าวพบปะกับ ทหารผ่านศึกพร้อมครอบครัวที่มารับการบริการจำนวน 400 คน โดยมีนายรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรม


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021