ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ สมาชิกสมหวัง ไชยเชษฐ์ อดีตประธานเครือข่าย

           เมื่อวันพุธ ที่ 7 ส.ค.62 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร โดย พ.อ.อัมพร ศูนย์ศร อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกสกลนครและคณะ พร้อมด้วยเครือข่ายทหารผ่านศึก อ.นิคมน้ำอูน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ สมาชิกสมหวัง ไชยเชษฐ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 21146/31 ณ เมรุสำนักสงฆ์ดงเย็น บ.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพและสมาคมมอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ โดยมี นายสาคร พรหมภักดี ที่ปรึกษา รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี0000


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021