วันเสาร์ที่ 7 เม.ย.61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น.พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.อ.สัมพันธ์ ธัญญพืช ผอ.อผศ.นำผ้าป่าไปทอด ณ ที่พักสงฆ์โนนนาคน้อย(นาคานาคีนคร) ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021