ผศ.ส.น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ.

                    เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย สายตรวจ จำลอง บุญณะรังศรี หัวหน้าสายตรวจ สปภ.อผศ. ประจำพื้นที่ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. #และมอบชุดเครื่องแบบคนละ ๑ ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยของ สำนักรักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุดต่างๆ จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

1.สถานีใบยาไชยบุรี จ.นครพนม
2.สถานีใบยาบ้านแพง ๒ จ.นครพนม
3.ธกส.สาขาบ้านแพง จ.นครพนม

4.สถานีใบยาบ้านแพง จ.นครพนม5.สถานีใบยาท่าสีใค จ.นครพนม

6.ธกส.สาขานาทม อ.นาทม จ.นครพนม

7.ธกส.สาขาศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม8.ธกส.สาขานาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021