ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภูน้ำลอด จังหวัดสกลนคร 

                       พสกนิกรชาวสกลนคร ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ "ภูน้ำลอด" วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.52-12.38 นาฬิกา ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น.พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.และเครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภูน้ำลอด จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี ตักน้ำจากภูน้ำลอดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 9 ครั้ง ใส่ขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว เชิญขันน้ำสาครเคลื่อนไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10-22.00 นาฬิกา และในวันที่อังคารที่ 9 เมษายน 2562 ประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในเวลา 12.00 นาฬิกา ภายในงาน มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพสกนิกรชาวสกลนครทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021