เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการ

           เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการ จำนวน 3 ราย

              1. พลฯ ทองเมือง บัวชุม ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.22169/22 อายุ 63 บ้านเลขที่ 59/2 ม.5 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พิการขาขวาลีบ นิ้วเท้าขวาขาด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้าค้ำยัน ผ้าห่ม และ ดำเนินการขอเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.
                 2. พลฯ ทวี เป้าลี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น4 เลขที่ ป.11772/21 อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 19 ม5 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พิการประสาทหูเสื่อม 2 ข้าง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้าค้ำยัน ผ้าห่ม และ ดำเนินการขอเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.

              3.พลฯ ลำพันธ์ ปากดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 4 เลขที่ ป.65345/24 อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 20 ม.3 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พิกาซีกซ้ายอ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้าค้ำยัน ผ้าห่ม และ ดำเนินการขอเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021