ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอโพนสวรรค์

                 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสิทธิการสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021