การจัดงานวันทหารผ่านศึก

            เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ที่ ลานอนุสาวรีย์วีรไท ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผศ.ส.น.ร่วมกับ มทบ.29 จัดพิธีวางพวงมาลา และสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดย พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา และสวนสนามเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ทหารผ่านศึกและอ่านคำปราศรัย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย มีหน่วยทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรของรัฐและภาคเอกชน ชมรมทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก ใช้ ดอกป๊อปปี้ สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารหาญ จากนั้นเวลา 10.00 นาฬิกา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะราพิธีวางพวงมาลาพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่น 4 ภาค
ภาคอีสาน พลฯ วันชัย  พรมหมอก  ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 4 จากอำเภอ บ้านม่วง จ.สกลนคร

พิธีทางศานา


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021