ร่วมงาน วันสายใจไทย

                       วันอังคารที่ 2 เม.ย.62 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ พ.อ. อัมพร ศูนย์ศร อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร พ.อ. วรรณชัย แววศรี ที่ปรึกษาสมาคม ฯ นายคำไป่ นิระปะกะ ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอบ้านม่วง พร้อมสมาชิกเครื่อข่ายทหารผ่านศึก ร่วมงาน วันสายใจไทย กับ ชมรมสายใจไทยจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่าศิริธรรม ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมี นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานในพิธี

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021