เมื่อ 2 เม.ย.61 เวลา 10.00น. นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมงานวันสายใจไทย ประจำปี 2561 และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เม.ย.61 โดยมี นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
..


...

..
.

..
..


..


.

.


.....


..


..        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021