เมื่อ 2 เม.ย.61 เวลา 08.30 น. นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เม.ย.61 โดยมี พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021