1 ก.พ.61 ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ และร่วมพิธีเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำบริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในการนี้ ผศ.ส.น.ได้ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาใน ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จว.สกลนคร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021